Konferencja w ramach programu Interreg V-A Polska Rezerwuj

26 września 2019 roku Hotel Nafta Krosno będzie miejscem organizacji konferencji na otwarcie projektu  pt. Poprawa jakości kształcenia zawodowego na obszarze transgranicznym w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020 Oś priorytetowa 3. Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie. Celem konferencji jest informowanie mieszkańców, inwestorów, turystów w regionie o działaniach prowadzonych w ramach planowanego do realizacji projektu a także wymiana wspólnych doświadczeń jak również podzielenie się dobrymi praktykami.

©2021 Hotel**** Nafta Krosno. Ten serwis używa cookies (brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na ich stosowanie).